"Terroir" pôvodne vo Francúzsku označoval
geografickú jedinečnosť vína, kávy a čaju.
Tento pojem sa stáročia vyvíjal na základe
pozorovaní odlišností vín, často aj v rámci
jednej vinice. A tak sa vykryštalizoval"terroir"
ako spôsob opisu jedinečnosti lokality, ktorá
ovplyvňuje a utvára miestne víno.

Zatiaľ čo experti na víno nesúhlasia s presnou
definíciou "terroir", dôraz sa kladie na prírodné
pomery (geologické, pôdne, klimatické), často
dopĺňané o prvky vplyvu a rozhodovania človeka.
Ide hlavne o výber najvhodnejšej odrody pre
danú lokalitu, použitie autochtónnych kvasiniek,
vinifikačné postupy atď.

©2023 Svätojurský vinohradnícky spolok