Dvakrát ročne sa spolok spolupodieľa na organizácii Dňa otvorených pivníc na Malokarpatskej vínnej ceste. Počas prvého ročníku 2000 sa ešte svätojurskí vinári prezentovali v Pezinku, ale v druhom ročníku už otvorili 4 vlastné pivnice. Odvtedy má počet otvorených pivníc i počet zúčastnených vinárov stúpajúcu tendenciu. Na jeseň 2009 bolo otvorených 9 a o rok neskôr 10 pivníc. Dnes otvára svoje pivnice na dva dni vyše 20 svätojurských vinárov.

Sledujte aktuality