Od roku 2008 Svätojurský vinohradnícky spolok organizuje pre milovníkov vína Deň svätojurských pivníc (posledný januárový víkend) a počas roka sa jeho členovia aktívne podieľajú aj na podujatiach, organizovaných združením Malokarpatská vínna cesta.

Najvýznamnejšie aktivity počas roka sú:

K menším „lokálnym“ podujatiam patrí Svätomartinské požehnanie mladého vína (november), alebo ochutnávka vín na Vianočných trhoch vo Svätom Jure (december).