Od roku 2008 Svätojurský vinohradnícky spolok organizuje pre milovníkov vína Deň svätojurských pivníc (január) a počas roka sa jeho členovia aktívne podieľajú na podujatiach, organizovaných združením Malokarpatská vínna cesta.

Najvýznamnejšie aktivity počas roka sú:

K menším “lokálnym” podujatiam patrí Svätomartinské požehnanie mladého vína, alebo ochutnávka vín na Vianočných trhoch vo Svätom Jure.