V roku 2017 boli v rámci Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy podporené viaceré projekty v dotačnej schéme pre Rozvoj vidieka. U nás, vo Svätom Jure, bol podporený projekt „Ekologizácia pestovania viniča, skvalitnenie spracovania hrozna“ v rámci, ktorého bolo vysadených vyše 1000 štepov nových interšpecifických odrôd Hibernal, Merzling a Cerason. V druhej časti bolo obstarané technické vybavenie pre skvalitnenie vinohradníckych prác, a zníženie používania herbicídov v príkmennom páse, pomocou tunelového ometača kmienikov, a technické vybavenie na spracovanie hrozna a lisovanie kalov. Za podporu ďakujeme Bratislavskému samosprávnemu kraju.