ViNOCENTRUMVäčšinu svätojurských vín ponúka na ochutnávku a predaj ViNOCENTRUM. Je to unikátna vinotéka, kde sú sústredené vína svätojurských vinárov, zapájajúcich sa do podujatí na Malokarpatskej vínnej ceste. Jedným z hlavných cieľov je podpora a propagácia svätojurského vinohradníctva a vinárstva v úzkej spolupráci so Svätojurským vinohradníckym spolkom, mestom Svätý Jur a združením Malokarpatská vínna cesta. Ide o akési „vínne infocentrum“ s možnosťou degustácie vybraných svätojurských vín.

Otvorené: pondelok – piatok 17 – 21 h, sobota 13 – 21 h, nedeľa 13 – 19 h

Viac na www.vinocentrum.sk/svatyjur