DEGUSTÁCIE V SKANZENE

Svätojurský vinohradnícky spolok v spolupráci s Academia Istropolitana Nova a Mestom Svätý Jur v roku 2011 začal s realizáciou projektu VINOHRADNÍCKY SKANZEN. Po vyše dvojročnom hľadaní vhodného pozemku sme nakoniec našli miesto, ktoré spĺňa väčšinu požadovaných kritérií: prítomnosť historických vinohradníckych prvkov (rúny, stienky, búdy a pod.), ľahká dostupnosť z centra mesta (autom, pešo), výhľad na mesto a širšie okolie.

Pozemok veľkosti cca 18 árov sa nachádza v lokalite Panciere nad Bratislavskými záhumenicami. Je veľmi členitý, čiastočne skalnatý, porastený náletovými drevinami a kríkmi.

Dostupný je pešo (cca 10 minút z Letohradskej ulice) alebo autom po panelovej ceste z Bratislavských záhumeníc.

V súčasnosti je celý pozemok zrevitalizovaný, vybudované chodníky, vysadený vinič na kolovom vedení a postupne tu vytvárame miesto na oddych, ochutnávky vína, spoznávanie histórie a prírodných zaujímavostí svätojurskej krajiny. Projekt realizujeme svojpomocne, ale aj za hojnej účasti dobrovoľníkov v rámci projektu firemného dobrovoľníctva „Naše mesto“. V rokoch 2016 a 2017 sme na realizáciu projektu získali finančnú podporu z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu turizmu Bratislavského samosprávneho kraja.

V roku 2018 mesto Svätý Jur vybudovalo v skanzene vyhliadku.


SKANZEN ŠTÚDIA 2014