„Terroir“ pôvodne vo Francúzsku označoval geografickú jedinečnosť vína, kávy a čaju. Tento pojem sa stáročia vyvíjal na základe pozorovaní odlišností vín, často aj v rámci jednej vinice. A tak sa vykryštalizoval „terroir“ ako spôsob opisu jedinečnosti lokality, ktorá ovplyvňuje a utvára miestne víno.

Svätojurský chotár je jedným z najzachovalejších celkov pôvodnej kultúrnej krajiny na Slovensku. Je to vďaka strmým svahom s malými terasovitými vinicami, ktoré nebolo možné spojiť do veľkých celkov, ako napríklad v Pezinku či Modre.

Pegmatitové žily v granite

Geológia svätojurskej krajiny poskytuje ideálne podmienky pre pestovanie viniča. Okrem priaznivej orientácie strání s dostatkom slnečného žiarenia sú to ľahké až stredne ťažké hnedozeme, vyvinuté na žulovom podloží. Klimatické podmienky sú vhodné obzvlášť na pestovanie bielych muštových odrôd.