Svätojurský vinohradnícky spolok a Mesto Svätý Jur Vás pozývajú na 32. ročník svätojurskej výstavy vín Kráľovský Rizling Svätý Jur 2023. Táto výstava patrí medzi nominačné výstavy Národného salóna vín SR a je zameraná na odrodu Rizling rýnsky, ktorej pestovanie má vo Svätom Jure dlhodobú tradíciu a obľúbenosť. Slávnostné vyhodnotenie a verejná ochutnávka súťažných Rizlingov rýnskych nielen zo Slovenska i zahraničia sa uskutoční 13. mája. 2023 od 14:00 h vo Vinohradníckom skanzene vo Svätom Jure.

UPOZORNENIE:
V prípade nepriaznivého počasia bude podujatie presunuté do spolkovej pivnice na ulici Dr. Kautza č. 9 a 11 (v centre Sv. Jura)

››› Štatút Kráľovský rizling 2023 PDF na stiahnutie ‹‹‹

Organizátor

Svätojurský vinohradnícky spolok so sídlom
vo Svätom Jure, ul. Dr. Kautza 11

Termíny a miesto súťaže

Odborná degustácia
pod vedením Ing. Kurta Kristela a garanciou Národného salónu vín SR
26. 4. 2023 (streda) o 14:00 hod. v reštaurácii Krone, Prostredná 160, Svätý Jur

Slávnostné vyhodnotenie a verejná degustácia
13. 5. 2023 (sobota) od 14:00 do 20:00 hod. vo Vinohradníckom skanzene vo Svätom Jure, ul. Bratislavské záhumenice 283/9, Svätý Jur (prístup po panelovej betónovej ceste od križovatky na Krajinskej ul. pri ZŠ) GPS: 48.2511285N, 17.2048230E

Súťažné kategórie a pravidlá hodnotenia

Do súťaže sa prijímajú vína vyrobené z hrozna odrody Rizling rýnsky bez rozdielu ročníka a pôvodu hrozna v nasledovných kategóriách:

I. vína tiché suché, ročník 2022
II. vína tiché polosuché a polosladké, ročník 2022
III. vína tiché suché, ročník 2021 a staršie
IV. vína tiché polosuché a polosladké ročník 2021 a staršie
V. vína tiché sladké bez rozdielu ročníka

Vína budú hodnotené 100 – bodovým systémom O.I.V. s priznaním prívlastku a ročníka. Výslednou známkou hodnoteného vína bude číselný údaj, ktorý vzíde z vypočítaného priemeru vnútorných hodnôt po eliminácii najvyššej a najnižšej hodnoty (medián). Do finále súťaže postúpia najvyššie hodnotené vína zo všetkých komisií spomedzi ktorých vyberie komisia najlepšie víno výstavy – šampióna, ktorému bude udelený titul Kráľovský Rizling.

Dodanie súťažných vzoriek

Z každej prihlásenej vzorky je potrebné dodať 4 ks fliaš (min. obsah 0,75 l), s označením údajov:
• názov vína • prívlastok • ročník • pôvod hrozna – apelácia (t.j. uviesť vinohradnícku oblasť, rajón a obec) • kategória v zmysle tohto štatútu
• meno a kontakt vystavovateľa • registračné číslo priradené elektronickým registračným systémom Vínko PRO (info viď. ďalej).

Prihlásenie vzoriek do súťaže je spoplatnené sumou 10,- € za každú prihlásenú vzorku. Odporúčaná forma platby je poukázaním na účet v Slovenskej sporiteľni IBAN SK95 0900 0000 0001 8182 6636

Dôležité: Súťažné vzorky je potrebné prihlásiť a zaregistrovať prostredníctvom elektronického systému VínkoPRO, na portáli Vinko.sk, a to najneskôr do 20. 4. 2023, 12.00 hod. Každá prihlasovaná vzorka musí byť označená registračným číslom, ktoré vygeneruje systém po vytlačení prihlášky. V prípade chýbajúceho
registračného čísla bude každá vzorka spoplatnená prirážkou 5,- €.

Zber súťažných vzoriek sa uskutoční v dňoch 17. 4. až 20. 4. 2023

Zberné miesta:
• Vinotéka vinárstva Bognár – Kláštor Piaristov, Prostredná 42, 900 21 Svätý Jur
v čase od 16.00 – 22.00 hod.
• Víno Matula, Sasinkova 3, 900 21 Svätý Jur v čase od 8.00 – 16.00 hod.
• Predajňa BS Vinárské potreby s.r.o. Šenkvická cesta 12F, 902 01 Pezinok
v čase od 8.00 – 17.00 hod.
• Predajňa BS Vinařské potřeby s.r.o. Žižkovská 1230, 691 02 Velké Bílovice
v čase od 7.30 – 17.00 hod.

Udeľovanie ocenení

Podľa bodového hodnotenia jednotlivými komisiami môžu vína získať nasledovné ocenenia:
Zlatá medaila 88 – 100 bodov
Strieborná medaila 84 – 87,99 bodov
Bronzová medaila 80 – 83,99 bodov


Organizačný výbor sa zaväzuje podľa pravidiel O.I.V. neudeliť z celkového počtu súťažných vín v každej kategórii viac ako 30 % medailí. Z každej hodnotiacej
komisie budú vybrané vína postupujúce do finálového hodnotenia, v ktorom bude určený šampión výstavy s titulom Kráľovský Rizling a víťazné vína jednotlivých
kategórií. Podmienkou vyhlásenia víťaza kategórie bude účasť minimálne 20 vzoriek v príslušnej kategórii. Pri rovnakom počte bodov rozhodne absolútny počet bodov všetkých členov komisie.

Na základe dosiahnutých výsledkov budú vínam priznané nasledovné ocenenia:

  1. Šampión výstavy a titul Kráľovský Rizling
  2. Víťaz kategórie I
  3. Víťaz kategórie II
  4. Víťaz kategórie III
  5. Víťaz kategórie IV
  6. Víťaz kategórie V
  7. Víťaz kategórie VI
  8. Najvyššie hodnotený Rizling rýnsky z produkcie zahraničných vystavovateľov
  9. Najvyššie hodnotený Rizling rýnsky z produkcie svätojurských vinárov
  10. Najvyššie hodnotený Rizling rýnsky ročníka 2022

• Každé víno môže byť ocenené iba jednou cenou.
• Diplomy získajú všetky vína ocenené zlatou a striebornou medailou

Samolepky Kráľovský Rizling 2023

Samolepky s označením Šampión, Zlatá a Strieborná medaila sú ochrannou známkou súťaže Kráľovský Rizling Svätý Jur 2023. Usporiadateľ si vyhradzuje
právo na tlač a distribúciu týchto samolepiek pre ocenené vína. Usporiadateľ na požiadanie zašle vystavovateľovi samolepky podľa objednávky za vopred stanovenú cenu. Svojvoľné označovanie vín s logom výstavy vín Kráľovský Rizling je považované za zasahovanie do práv usporiadateľa a vystavovateľ, ktorý by takto konal, stráca nárok na účasť v súťaži v ďalších ročníkoch.