UPDATE: V utorok 26.4.2022 sa uskutočnila odborná degustácie súťaže Kráľovský rizling 2022. Ďakujeme všetkým degustátorom za zodpovedne odvedenú prácu, ako aj všetkým vinárom, ktorí sa zapojili do súťaže. A samozrejme gratulujeme všetkým oceneným vínam. Kompletné výsledky nájdete na www.vinko.sk. Tešíme sa na vás v sobotu 14. mája 2022 na slávnostnom otvorení Vinohradníckeho skanzenu, kde budete mať príležitosť ochutnať všetky Rizligy, ktoré sa zúčastnili našej rizlingovej slávnosti. Nazdravie!

Svätojurský vinohradnícky spolok v spolupráci s Mestom Svätý Jur si vás po niekoľkoročnej pauze dovoľuje pozvať do súťaže 31. ročníka svätojurskej výstavy vín Kráľovský Rizling Svätý Jur 2022. Táto výstava patrí medzi nominačné výstavy Národného salónu vín SR a je zameraná na odrodu Rizling rýnsky, ktorej pestovanie má vo Svätom Jure dlhodobú tradíciu a obľúbenosť.

Termíny a miesto súťaže

Odborná degustácia pod vedením Ing. Kurta Kristela a garanciou Národného salónu vín SR

26. 4. 2022 (utorok) o 14:00 hod. vo Vinárstve Bognár, Kláštor Piaristov, Prostredná 42, Svätý Jur

Slávnostné vyhodnotenie a verejná degustácia spojená so slávnostným otvorením vinohradníckeho skanzenu

14. 5. 2022 (sobota) od 14:00 do 20:00 hod. Vinohradnícky skanzen Svätý Jur, ul. Bratislavské záhumenice 283/9, Svätý Jur (prístup po panelovej betónovej ceste od križovatky na Krajinskej ul. pri ZŠ) GPS: 48.2511285N, 17.2048230E

Súťažné kategórie a pravidlá hodnotenia

Do súťaže sa prijímajú vína vyrobené z hrozna odrody Rizling rýnsky bez rozdielu ročníka a pôvodu hrozna v nasledovných kategóriách:

I. vína tiché suché, ročník 2021
II. vína tiché polosuché a polosladké, ročník 2021
III. vína tiché suché, ročník 2020 a staršie
IV. vína tiché polosuché a polosladké ročník 2020 a staršie
V. vína tiché sladké bez rozdielu ročníka
VI. vína šumivé

Vína budú hodnotené 100 – bodovým systémom O.I.V. s priznaním prívlastku a ročníka. Výslednou známkou hodnoteného vína bude číselný údaj, ktorý vzíde z vypočítaného priemeru vnútorných hodnôt po eliminácii najvyššej
a najnižšej hodnoty (medián). Do finále súťaže postúpia najvyššie hodnotené vína zo všetkých komisií spomedzi ktorých vyberie komisia najlepšie víno výstavy – šampióna, ktorému bude udelený titul Kráľovský Rizling.

Dodanie súťažných vzoriek

Z každej prihlásenej vzorky je potrebné dodať 4 ks fliaš (min. obsah 0,75 l), s označením údajov:
• názov vína • prívlastok • ročník • pôvod hrozna – apelácia (t.j. uviesť vinohradnícku oblasť, rajón
a obec) • kategória v zmysle tohto štatútu • meno a kontakt vystavovateľa • registračné číslo
priradené elektronickým registračným systémom Vínko PRO (info viď. ďalej). Prihlásenie vzoriek do súťaže je spoplatnené sumou 10,- € za každú prihlásenú vzorku. Odporúčaná forma platby je poukázaním na účet v Slovenskej sporiteľni č.: SK95 0900 0000 0001 8182 6636

Dôležité: Súťažné vzorky je potrebné prihlásiť a zaregistrovať prostredníctvom elektronického systému VínkoPRO, na portáli Vinko.sk, a to najneskôr do 21. 4. 2022, 12.00 hod. Každá prihlasovaná vzorka musí byť označená registračným číslom, ktoré vygeneruje systém po vytlačení prihlášky. V prípade chýbajúceho registračného čísla bude každá vzorka spoplatnená prirážkou 5,- €.


ZBER SÚŤAŽNÝCH VZORIEK sa uskutoční v dňoch 19. 4. až 21. 4. 2022 na týchto miestach:
• Vinotéka vinárstva Bognár – Kláštor Piaristov, Prostredná 42, 900 21 Svätý Jur v čase od 16.00 – 22.00 hod.
• Víno Matula, Sasinkova 3, 900 21 Svätý Jur v čase od 8.00 – 16.00 hod.
• Predajňa BS Vinařské potřeby s.r.o., Žižkovská 1230, 691 02 Velké Bílovice v čase od 7.30 – 17.00 hod.

Udeľovanie ocenení

Podľa bodového hodnotenia jednotlivými komisiami môžu vína získať nasledovné ocenenia:
Zlatá medaila 88 – 100 bodov
Strieborná medaila 84 – 87,99 bodov
Bronzová medaila 80 – 83,99 bodov

Organizačný výbor sa zaväzuje podľa pravidiel O.I.V. neudeliť z celkového počtu súťažných vín v každej kategórii viac ako 30 % medailí. Z každej hodnotiacej komisie budú vybrané vína postupujúce do finálového hodnotenia, v ktorom
bude určený šampión výstavy s titulom Kráľovský Rizling a víťazné vína jednotlivých kategórií. Podmienkou vyhlásenia víťaza kategórie bude účasť minimálne 20 vzoriek v príslušnej kategórii. Pri rovnakom počte bodov rozhodne absolútny počet bodov všetkých členov komisie.

Na základe dosiahnutých výsledkov budú vínam priznané nasledovné ocenenia:

 1. Šampión výstavy a titul KRÁĽOVSKÝ RIZLING
 2. Víťaz kategórie I
 3. Víťaz kategórie II
 4. Víťaz kategórie III
 5. Víťaz kategórie IV
 6. Víťaz kategórie V
 7. Víťaz kategórie VI
 8. Najvyššie hodnotený Rizling rýnsky z produkcie zahraničných vystavovateľov
 9. Najvyššie hodnotený Rizling rýnsky z produkcie svätojurských vinárov
 10. Cena EVIRS za najvyššie hodnotený Rizling rýnsky ročníka 2021
 11. Cena Malokarpatskej vínnej cesty za najlepšiu kolekciu pozostávajúcu aspoň z troch najúspešnejších vín jedného výrobcu vyrobených z hrozna z Malokarpatskej vinohradníckej oblasti

Každé víno môže byť ocenené iba jednou cenou. Diplomy získajú všetky vína ocenené zlatou a striebornou medailou.

Samolepky Kráľovský Rizling 2022

Samolepky s označením Šampión, Zlatá a Strieborná medaila sú ochrannou známkou súťaže Kráľovský Rizling Svätý Jur 2022. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na tlač a distribúciu týchto samolepiek pre ocenené vína. Usporiadateľ na požiadanie zašle vystavovateľovi samolepky podľa objednávky za vopred stanovenú cenu. Svojvoľné označovanie vín s logom výstavy vín Kráľovský Rizling je považované za zasahovanie do práv usporiadateľa a vystavovateľ, ktorý by takto konal, stráca nárok na účasť v súťaži v ďalších ročníkoch.