Oberacka v roku 1930 uprostred farar Viktor MarkoPrírodné zložky terroir dopĺňa človek – vinohradník a vinár, bez ktorého by víno nevzniklo. Vkladá doň svoj nezameniteľný rukopis. Vinohradníctvu vo Svätom Jure sa profesionálne venuje väšina členov spolku, ktorých zväčša rodinné firmy produkujú originálne vína vysokej kvality, prezentujúce svätojurský terroir. Mnohí obyvatelia mesta obrábajú menšie plochy viníc a dorábajú víno hlavne pre vlastnú spotrebu.

Abecedný zoznam vinárov, ktorí otvárajú svoje pivnice:

meno a priezvisko
adresa (pivnica)
telefón
e-mail
ochutnávky
kapacita pivnice
hlavné odrody
občerstvenie
možnosť nákupu vína
Štefan Achberger
Bernolákova 12
0910 315 432
s.achberger@gmail.com
po dohode v pivnici alebo vo vinici
15 osôb
VZ, RV, RR, ALI, FM
áno
áno
meno a priezvisko
adresa (pivnica)
telefón
e-mail
ochutnávky
kapacita pivnice
hlavné odrody
občerstvenie
možnosť nákupu vína
Michal Bažalík
Prostredná 60
0915 222 174
michal.bazalik@gmail.com
po dohode v pivnici alebo vo vinici
15 osôb
VZ, SZ, RV, RR, FM, CS
áno
áno
meno a priezvisko
adresa (pivnica)
telefón
e-mail
web
ochutnávky
kapacita pivnice
hlavné odrody
občerstvenie
možnosť nákupu vína
Braňo Bahna
Prostredná 48
0904 563917
brano.bahna@gmail.com
www.homewinery.sk
po dohode v pivnici alebo vo vinici
15 osôb
VZ, MT, RV, RR, IO, ALI, FM, CS
áno
áno
meno a priezvisko
adresa (pivnica)
telefón
e-mail
ochutnávky
kapacita pivnice
hlavné odrody
občerstvenie
možnosť nákupu vína
Stanislav Barok
Štúrova 17
02 44971173
barokstanislav@zoznam.sk
po dohode v pivnici
10 osôb
RR, SZ, RB, MT, TČ, RV, FM, CS
áno
áno
meno a priezvisko
adresa (pivnica)
telefón
e-mail
ochutnávky
kapacita pivnice
hlavné odrody
občerstvenie
možnosť nákupu vína
Ján Bednár
Pezinská 31
0905 448 852
bednar@vuki.sk
po dohode v pivnici alebo vo vinici
15 osôb
MT, VZ, RB, RV, RR, ALI, FM, DUN
áno
áno
meno a priezvisko
adresa (pivnica)
telefón
ochutnávky
kapacita pivnice
hlavné odrody
občerstvenie
možnosť nákupu vína
Milan Blahovský
Kollárova 13
0944 236936
po dohode v pivnici
6 osôb
VZ, RV, ALI
áno
áno
názov
adresa (pivnica)
telefón
e-mail
web
ochutnávky
kapacita pivnice
hlavné odrody
občerstvenie
možnosť nákupu vína
Vinárstvo BOGNÁR
Prostredná ul.
902 651065
bognar@vinobognar.sk
www.vinobognar.sk
po dohode v pivnici
15
PL, SG, RŠ, RR, TČ, PA
áno
áno
názov
adresa (pivnica)
telefón
e-mail
web
ochutnávky
kapacita pivnice
hlavné odrody
občerstvenie
možnosť nákupu vína
Dubovský & Grančič
Staničná 7
0905 657398, 0905 607379
zahradnyraj@zahradnyraj.sk
www.dubovskygrancic.sk
po dohode v pivnici
50 osôb
RR, PL, VZ, RV, SG, SV, ALI
áno
áno
meno a priezvisko
adresa (pivnica)
telefón
e-mail
ochutnávky
kapacita pivnice
hlavné odrody
občerstvenie
možnosť nákupu vína
Miro Havel
Hanzlíčkova 4
0905 985463
miroslav.havel@mail.t-com.sk
po dohode
15 osôb
RV, PL, SG
nie
áno
meno a priezvisko
adresa (pivnica)
telefón
e-mail
ochutnávky
kapacita pivnice
hlavné odrody
občerstvenie
možnosť nákupu vína
František Herda
Prostredná 27
0903 253 386
herda.fero@gmail.com
po dohode v pivnici alebo vo vinici
15 osôb
MT, VZ, RV, RR, FM
áno
áno
meno a priezvisko
adresa (pivnica)
telefón
e-mail
ochutnávky
kapacita pivnice
hlavné odrody
občerstvenie
možnosť nákupu vína
Vincent Hupka
Prostredná 5
0905 487028
vincent.hupka@gmail.com
po dohode v pivnici
12 osôb
MT, RR, VZ
áno
áno
meno a priezvisko
adresa (pivnica)
telefón
e-mail
web
ochutnávky
kapacita pivnice
hlavné odrody
občerstvenie
možnosť nákupu vína
Chowaniec & Krajčírovič
Horné predmestie 16
0907 984433
chowaniec@nextra.sk
www.vinnepivnice.sk
po dohode v pivnici
20 osôb
RR, MT, VZ, PL, RV, TČ, AN, CS, ALI
áno
áno
meno a priezvisko
adresa (pivnica)
telefón
ochutnávky
kapacita pivnice
hlavné odrody
občerstvenie
možnosť nákupu vína
Ladislav Kautz
Ul. Dr. Kautza 1
0908 631552
po dohode v pivnici
10 osôb
RV, RR, MT
áno
áno
meno a priezvisko
adresa (pivnica)
telefón
web
e-mail
ochutnávky
kapacita pivnice
hlavné odrody
občerstvenie
možnosť nákupu vína
Ondrej Matula
Sasinkova 3
0903 778407
www.vinomatula.sk
ondrej.matula@gmail.com
po dohode v pivnici
10 osôb
RR, MT, VZ, ALI
áno
áno
meno a priezvisko
adresa (pivnica)
telefón
e-mail
ochutnávky
kapacita pivnice
hlavné odrody
občerstvenie
možnosť nákupu vína
Miro Miklovič
Prostredná 17
0905 591556
miro2m@gmail.com
po dohode v pivnici
40 osôb
MT, VZ, RR, RV, ZW, ALI
áno
áno
meno a priezvisko
adresa (pivnica)
telefón
e-mail
ochutnávky
kapacita pivnice
hlavné odrody
občerstvenie
možnosť nákupu vína
Pajer&Hoza
Prostredná 40
0907 642548
vinopajerhoza@gmail.com
po dohode v pivnici
56 osôb
MT, RV, RR, VZ, PL, VČS
áno
áno
meno a priezvisko
adresa (pivnica)
telefón
ochutnávky
kapacita pivnice
hlavné odrody
občerstvenie
možnosť nákupu vína
František Pajer
Mikovíniho 16
0902 883107
po dohode v pivnici
10 osôb
RR, RV, FM
áno
áno
meno a priezvisko
adresa (pivnica)
telefón
ochutnávky
kapacita pivnice
hlavné odrody
občerstvenie
možnosť nákupu vína
Miro Reingraber
Družstevná 13
0910 994056
po dohode v pivnici
7 osôb
MT, IO, RV, RR, FM, Merlot
áno
áno
meno a priezvisko
adresa (pivnica)
telefón
e-mail
web
ochutnávky
kapacita pivnice
hlavné odrody
občerstvenie
možnosť nákupu vína
Ivan Rusňák
Bernolákova 24
0903 444572, 0905 725841
irzvino@irzvino.sk
www.irzvino.sk
po dohode v pivnici
25 osôb
RB, RV, RR, PL, FM, ALI
áno
áno
meno a priezvisko
adresa (pivnica)
telefón
e-mail
hlavné odrody
občerstvenie
možnosť nákupu vína
Denis Romanov
Podhradie 78
0914 216476
de.romanov@gmail.com
VZ, PL, RR, RV
nie
áno
meno a priezvisko
adresa (pivnica)
telefón
e-mail
hlavné odrody
občerstvenie
možnosť nákupu vína
Michal Zeliska
Bratislavská 41
0902 730397
michal.zeliska@gmail.com
MT, FM, AN
nie
áno